Milli Sporcu Öğrencilerin Vakıf Üniversitelerini Tercih ve Yerleşme Usulü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan Mutabakat Metni kapsamında Vakıf Üniversitelerinde burslu okuyacak milli sporcularla ilgili olarak Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 29 Kasım 2022 tarihinde yapılan İş Birliği Protokolünün “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükümlülükleri” başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına 5. ve 6. bentler eklenerek;

6.2.5. Yükseköğretim Kurulu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan “Mutabakat Metnine” göre milli sporcu bursu ile öğrenci alan Vakıf Üniversitelerine aldıkları milli sporcu öğrenci sayısının tamamı kadar ilave öğrenci kontenjanı takip eden öğretim yılında verilir. Bu madde 2023-2024 eğitim öğretim yılında bir önceki eğitim-öğretim döneminde alınan öğrenci sayısı dikkate alınarak uygulanır.

6.2.6. Vakıf Üniversiteleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren azami 15 milli sporcu öğrenci kontenjanı kullanacaktır.” hükümleri getirilmiştir.

Ek Protokol gereği, vakıf üniversitelerinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren azami 15 milli sporcu öğrenci kontenjanı kullanacak olması ve bazı vakıf üniversitelerinin spor branşı tercihleri de söz konusu olabileceğinden, milli sporcu öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, YKS puanı ile yerleşmeyi planladığı vakıf üniversitelerinin tercih sıralamasını gerçekleştirmeden önce ilgili vakıf üniversitesi ile ön görüşme yapması gerekmektedir. Ön görüşme neticesinde, görüşmenin olumlu geçmesi halinde vakıf üniversitesi tarafından ilgili sporcu öğrenciye, öğrencinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilecek 15 milli sporcu öğrenci kontenjanı içerisinde yer aldığına ve kaydının kabul edileceğine dair bir yazı verilmek suretiyle milli sporcu öğrenci adına kontenjan rezerve edilecek ve YKS puanı ile yerleşmesi halinde kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bu hususla ilgili olarak, ilgili federasyon başkanlığı tarafından YKS sınavına girecek potansiyel milli sporcu öğrenciler tespit edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.